Het naast elkaar bestaan ​​van buitenactiviteiten, agro-veehouderij en het milieu is een groot probleem op het grondgebied van Arêches-Beaufort. Het doel is om de rust van de kuddes en dieren in het wild te behouden, de kwetsbare biodiversiteit van bergachtige omgevingen te beschermen, de voorschriften op het gebied van bivakken en wild kamperen te respecteren, en om een ​​harmonieus samenleven tussen de beoefenaars van buitenactiviteiten en landbouwactiviteiten te bevorderen

Oefen een buitenactiviteit op een respectvolle manier

De charme van Beaufortain en zijn ongerepte natuur, een oneindige, gevarieerde speeltuin op majestueuze locaties die een groeiend succes kent. Een dynamisch en levend landbouwgebied, kwetsbare ecosystemen die onderhevig zijn aan sterke klimatologische en menselijke druk. Dit alles heeft de gemeente Beaufort ertoe aangezet een juridisch kader te creëren, zodat de verschillende gebruikers van de berg naast elkaar kunnen bestaan ​​met respect voor traditionele activiteiten en locaties waar buitenactiviteiten worden ontwikkeld.

Wanneer u een buitenactiviteit in een bergachtige omgeving beoefent, is het essentieel om goede praktijken toe te passen die het milieu respecteren en de schoonheid van de landschappen behouden. Hier zijn een paar tips:

1. Blijf op gemarkeerde paden en routes

Blijf tijdens uw wandelingen of andere activiteiten op de gemarkeerde paden en neem geen ongeoorloofde paden. Hierdoor wordt de lokale flora en fauna behouden en wordt tegelijkertijd de erosie van kwetsbare bodems vermeden.

2. Verplichtingen op het gebied van bivak en wildkamperen

Juridische opmerking: Volgens de wettelijke definitie komt het bivak overeen met de tijdelijke installatie van een kamp in een ruimte ver van enige infrastructuur, meestal voor één nacht, van zonsondergang tot zonsopgang. Wildkamperen daarentegen verwijst naar een kamp dat midden in de natuur is opgezet, zonder bebouwing, voor een periode van een dag of langer. Lokale regelgeving kan verschillen, dus het is essentieel om te voldoen aan de regels die van kracht zijn in de gemeente.

Voor bivakken en wildkamperen in de bergen gelden specifieke verplichtingen.

Volgens de geldende voorschriften, wildkamperen is ten strengste verboden op het hele grondgebied van de gemeente, tenzij uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de eigenaar of exploitant van de betreffende grond.

Wat bivak, het is meestal getolereerd, met uitzondering van gebieden rond meren, hydro-elektrische reservoirs en natuurlijke waterlichamen binnen een omtrek van 100 meter eromheen. Het is essentieel om deze beperkingen te respecteren om de kwetsbaarheid van ecosystemen te behouden.

Wat uw praktijk ook is, het is absoluut noodzakelijk om het pand op het moment van vertrek in onberispelijke staat achter te laten. Dit betekent dat u al uw afval meeneemt en ervoor zorgt dat u geen sporen achterlaat. Deze individuele verantwoordelijkheid draagt ​​bij tot het behoud van de natuurlijke schoonheid van berggebieden en garandeert respect voor het milieu voor toekomstige generaties.

3. Houd je afval bij je en recycle het

Een van de fundamentele principes is om de natuur achter te laten zoals je haar aantrof. Laat geen afval achter en neem alles mee, ook gft. Zorg ervoor dat u ze indien mogelijk op de juiste manier recyclet.

4. Wees discreet en respecteer dieren in het wild

Houd afstand wanneer u dieren in het wild tegenkomt en stoor ze niet. Voed ze niet, maak ze niet bang en verstoor hun natuurlijke leefomgeving niet. Wees oplettend, maar altijd respectvol.

5. Verbod op kampvuren en activiteiten die brand kunnen veroorzaken

Kampvuren kunnen gevaarlijk zijn in de bergen. Respecteer de verboden en vermijd het aansteken van open vuur. Gebruik in plaats daarvan draagbare fornuizen om te koken. Wees voorzichtig bij het gebruik van brandbaar materiaal en blus het goed.

6. Verbod op zwemmen in meren en natuurlijke wateren

Omwille van het behoud van de biodiversiteit is het verboden om te baden in meren en natuurlijke wateren in de bergen. Met deze maatregel wordt beoogd te voorkomen dat slib van de bodem van de meren opnieuw in suspensie komt en dat het lang duurt om weer te bezinken. Hierdoor verliest het water zijn helderheid en verstikt het milieu, met een onherstelbaar verlies aan biodiversiteit tot gevolg.

Bovendien kan zwemmen ook ongewenste stoffen in het water brengen, zoals chemicaliën in zonnebrandmiddelen of lichaamsverzorgingsproducten. Deze stoffen kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het water en de organismen die erin leven.

Door dit zwemverbod te respecteren, draagt ​​u bij aan het behoud van de helderheid en kwaliteit van het water in meren en natuurlijke wateren in de bergen. Zo werkt u actief mee aan het behoud van de biodiversiteit en het vrijwaren van de kwetsbare ecosystemen die afhankelijk zijn van deze aquatische milieus.

Harmonieus leven met agro-pastorale activiteiten

In de bergachtige omgeving is het ook belangrijk om de agro-pastorale activiteiten te respecteren die een belangrijk onderdeel zijn van het lokale leven. Zo leef je harmonieus samen:

1. Verplichting om honden aangelijnd te houden in de bergen

Het is absoluut noodzakelijk om uw honden aangelijnd te houden wanneer u zich in een bergachtige omgeving verplaatst, zowel op wandelpaden als tijdens buitenactiviteiten. Deze maatregel heeft tot doel de rust van de wilde dieren te bewaren en de veiligheid van de in deze gebieden aanwezige kuddes te waarborgen.

De bergen herbergen namelijk vaak kuddes schapen, runderen of geiten die een essentiële rol spelen bij het behoud van het ecologische evenwicht van deze gebieden. Kuddebeschermingshonden worden vaak door boeren gebruikt om de veiligheid van hun dieren tegen roofdieren te waarborgen. De aanwezigheid van loslopende of loslopende honden kan het werk van deze waakhonden verstoren en de kuddes in gevaar brengen. Het is daarom essentieel om deze verplichting na te leven om elk incident tussen de honden en de kuddes te voorkomen.

Bovendien helpt u door uw honden aangelijnd te houden ook mee aan het behoud van de rust van de wilde dieren in de bergachtige omgeving. Plotselinge geluiden en bewegingen veroorzaakt door loslopende honden kunnen wilde dieren afschrikken en hun gewoonten en rust verstoren. 

Let op: 3 gebieden zijn volledig verboden voor honden, zelfs aangelijnd: De Col de la Louze, Roche Plane en La Montagne d'Outray.

2. Wees voorzichtig bij het parkeren en houd u aan de verkeersregels

Wanneer u uw voertuig parkeert, zorg er dan voor dat u dit op speciale plekken doet, zodat u het werk van de fokkers en de verplaatsingen van de kuddes niet hindert. Volg de aanwijzingen en laat een rijstrook van 4 meter vrij om vlot reizen te garanderen. Respecteer de reisverboden op bepaalde boswegen of bergwegen, deze zijn niet allemaal toegestaan ​​om te parkeren en te rijden. Het is soms moeilijk om zich met land- of bosbouwmachines te verplaatsen als het parkeren ongecontroleerd is. Deze sporen worden ook gebruikt voor het verplaatsen van kuddes en een slecht geplaatst voertuig kan dit verstoren. Het is belangrijk om de goede werking van onze land- en bosbouwactiviteiten te respecteren.

 3. Ontdek de lokale regels en gevoelige periodes

Lees meer over regiospecifieke regels. Aarzel niet om contact op te nemen met het VVV-kantoor, dat u alle nodige informatie zal kunnen geven, zodat u uw activiteit in alle rust kunt uitoefenen. 

Door deze best practices te volgen en agro-pastorale activiteiten te respecteren, kunt u ten volle profiteren van uw buitenactiviteiten in een bergachtige omgeving met behoud van het milieu.

Elaten we samen betrokken raken bij dit proces en agenten van verandering zijn voor een wereld die meer respect heeft voor de natuur en haar evenwicht.

Wandelen, mountainbiken, trailrunning... al deze activiteiten op een verantwoorde manier beoefenen, betekent dat je weet hoe je de berg met de kuddes moet delen. Hier zijn de sleutels om te begrijpen hoe weilanden werken en om goede praktijken toe te passen!